Proiecte

Administratira Publică Locală
TRANSPARENȚĂ acesta este cuvântul pe care vreau să îl îmbrățișez, reprezentându-mi astfel intențiile mele de a oferi claritate și calitate în gestioanarea orașului Buftea.
Semnificația acestui cuvânt a fost ignorată de toți primarii de-a lungul timpului. Vreau ca toate ședintele de Consiliu Local să fie inregistrate și publicate pe site-ul Primăriei orașului Buftea. Toate Bugetele anuale să fie dezbătute public cu 60 de zile înaintea dezbateri în Consiliul Local pentru a putea face investiții în funcție de necesitățile și nevoile cetățenilor orașului Buftea.

Bugetul Local
Pentru realizarea unui buget care să asigure o bună funcționare a aparatului administrației publice locale, trebuie să avem un cadru de investitii corect si practic; administrație eficientă și imparțială; transparență maximă în cheltuirea banului public (licitații și atribuiri directe); ajutorarea investitorilor în litera și spiritul legii prin acordarea de facilități fiscale.

Planul Urbanistic General
Susținerea locuitorilor orașului pentru a putea deveni proprietari pe casă și teren acolo, unde, din diferite motive nu au putut sau nu au fost sprijiniți.
Verificarea tuturor dosarelor de punere în posesie a terenului pentru persoanele ale căror suprafețe au fost suprapuse.
Aducerea la zi a nomenclatorului stradal și adoptarea unei noi hotărâri a Consiliului Local privind încadrarea pe zone a străzilor conform cu realitatea din teren.

Departament Fonduri Europene
Considerăm că este absolut necesar să existe în cadrul Administrației Locale un departament specializat în atragerea de Fonduri Europene.

Domeniului Public și Privat
O dată cu adoptarea hotărârilor Consiliului Local de preluare în proprietatea publică a Primăriei a tuturor drumurilor private, vom rezolva problemele legate de identificarea și localizarea imobilelor cetățenilor, vom putea oferi servicii de salubrizare, dezăpezire și infrastructură (apă/canal, iluminat stradal și asfalt).
Construirea a două zone de recreere (cum a fost odinioară Baza Turistică) prin amenajarea terenurilor de mini- fotbal, fotbal- tenis, handbal, baschet, tenis de câmp, etc.
Demararea procedurii necesare atribuirii loturilor de teren pentru construirea de locuințe în conformitate cu Legea nr. 15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în suprafață de 400 mp, intr-o nouă locație a orașului (diferită de proiectul actual) în regim de urgență.

Administrarea Domeniului Public
Reorganizarea din temelii a S.C. General Public Serv S.A., firmă ce se ocupă cu întreținerea Domeniului Public, prin extinderea și obținerea licențelor necesare pentru a putea oferi servicii complete. Adică să nu mai fim nevoiți să concesionăm servicii către diferite firme (salubritate, iluminat public, apă/canal), să ne putem gospodări singuri, fără a mai fi nevoiți să plătim societăților comerciale cărora le-a fost externalizat serviciul.

Invătământ și Sănătate
Construirea unui centru de recuperare pentru persoanele cu dizabilități și cu nevoi speciale.
Catalogul școlar electronic- implementarea într-un program informatic a situației școlare a fiecărui elev (note, absențe, ședințe cu părinții, comportamentul și implicarea în activitățiile școlare), părinții având acces online la situația școlară a copilului, în paralel părintele este înștiințat prin SMS cu privire la modificările apărute în catalogul școlar electronic.
Construirea sau amenajarea sălilor de festivități în toate instituțiile de învățământ din orașul nostru, săli necesare în dezvoltarea personalități elevilor prin programe extracurriculare.

Toate drepturile rezervate ! Dumitru Constantin Florin @ 2020.